ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με την υπ’αριθμ.4757/5-1-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γ. Δ/νσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το έργο “Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα”

[Της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148)]
Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που κατοικοεδρεύουν σε Αθήνα και Πάτρα αντιστοίχως. ……..
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο