Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο: «Βελτίωση της οδού Παράκαμψης Χαλκίδας τμήμα Νέα Λάμψακος Ψαχνά των ΔΕ Χαλκιδέων και Ληλαντίων της Π.Ε. Ευβοίας»

Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο: «Βελτίωση της οδού Παράκαμψης Χαλκίδας τμήμα Νέα Λάμψακος Ψαχνά τμήμα χθ 4+080 έως χθ 11+786,30 στη Δ.Κ. Χαλκιδέων, Τ.Κ. Ν. Λαμψάκου και Τ.Κ. Μύτικα των ΔΕ Χαλκιδέων και Ληλαντίων της Π.Ε. Ευβοίας», στην περιοχή του Δ.Χαλκιδέων της Π.Ε. Ευβοίας, για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση εργασιών επί των περιγραφόμενων στην αίτηση απαλλοτριούμενων, με τον καθορισμό εύλογου τμήματος αποζημίωσης.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο