Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο «Περιφερειακή οδός Άμφισσας από τη διασταύρωση με την οδό προς Αγία Ευθυμία έως το Κάστρο της Άμφισσας»

Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Περιφερειακή οδός Άμφισσας από τη διασταύρωση με την οδό προς Αγία Ευθυμία έως το Κάστρο της Άμφισσας».

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο