Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: Γ.Μ. 150 kV «Ηρακλείου (Λινομεράματα) – Χανίων» και «Λινοπεράματα – Χανιά ΙΙ» στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης

Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: Γ.Μ. 150 kV «Ηρακλείου (Λινομεράματα) – Χανίων» και «Λινοπεράματα – Χανιά ΙΙ» στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο