Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή των αγωγών Α και Ε, στην θέση «Πλατύ Χωράφι» στη Δ.Ε. Σπάτων στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας

Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή των αγωγών Α και Ε, στην θέση «Πλατύ Χωράφι» στη Δ.Ε. Σπάτων στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο