Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την «Κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α’ φάση, Ν. Αιτωλοακαρνανίας»

Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την «Κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α’ φάση, Ν. Αιτωλοακαρνανίας».

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο