Ειδοποίηση αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο “Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α’ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας”

Ειδοποίηση αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο “Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α’ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας”.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο