Ειδοποίηση αίτησης για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση «Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων: Κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Τεψιθεάς έως Α/Κ Ραχούλας»

Ειδοποίηση αίτησης για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση «Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων: Κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Τεψιθεάς έως Α/Κ Ραχούλας».

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο