Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και διορισμός υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΠΡΟΠΤΧ. 12-13

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο