Σύστημα Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΠΟΘΕΝ)

 
Οδηγίες Περιγραφής της Διαδικασίας
Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων σε δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

(με την ευθύνη των Αρχών Ελέγχου και την υποστήριξη της ΓΓΠΣ και της ΓΓΔΕ)

τηλ. : 210 480 2100

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο