Ψηφιακές Υπηρεσίες & Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών

Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών (ΨΥ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες και για την πρόσβαση σε αυτές πρέπει να εισάγετε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που διαθέτετε ως χρήστες του Taxisnet.

Ο χρήστης μπορεί να καταθέσει αιτήσεις και λάβει προσωποποιημένη πληροφόρηση.

α) Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων

β) Οι Ειδοποιήσεις μου

γ) Στοιχεία χορηγίας κληρ/τος άμεσης διαχ/σης ΥΠΕΘΟΟ

δ) Βεβαιώσεις καταβλητέων ποσών προς δικαιούχους των κληρ/των άμεσης διαχ/σης ΥΠΕΘΟΟ

ε) Πληρωμές κληρ/των άμεσης διαχ/σης  ΥΠΕΘΟΟ

Συχνές Ερωτήσεις για Κοινωφελείς Περιουσίες & Σχολ/σες Κληρ/μίες

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (από 13/1/2016)

Οι ανακοινώσεις που αφορούν τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω θέματα:

  • Αξιοποίηση ακινήτων
  • Εκποίηση και εκμίσθωση κινητών
  • Εκτέλεση έργων
  • Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών
  • Υποβολή αιτήσεων προς τα δικαστήρια του άρθρου 10 ν.4182/2013 για ερμηνεία συστατικών πράξεων/μεταβολής σκοπού
  • Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επί σχολάζουσας κληρονομίας
  • Χορήγηση υποτροφιών, οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων λόγω σπουδών 
  • Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων ή βραβείων (εκτός σπουδών) 
  • Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολ/σών Κληρ/μιών
  • Γενικές ανακοινώσεις

Για αναλυτική αναζήτηση Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε εδώ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο