Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών

Η παρούσα εμφανίζει το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών κατ` εφαρμογή των διατάξεων της Παραγράφου Γ  του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2023 , όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 29  του 4778/2021,ΦΕΚ Α 26 /19.2.2021.

Πιστοποιημένος Εκτιμητής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, το οποίο διενεργεί εκτιμήσεις για τους κλάδους των ακινήτων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών, επιχειρήσεων και άυλων αγαθών, κινητών κάθε είδους, έχει λάβει πιστοποίηση της υποπαρ Γ.2 της Παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2023 και έχει καταχωρηθεί στο μητρώο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Νομοθεσία
 
Εφαρμογή Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών

Για να δείτε το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο https://valuers.gov.gr

Εγχειρίδιο χρήσης ΟΠΣ

 
Εγγραφή στο Μητρώο
Φυσικό Πρόσωπο

Διαδικασία εγγραφής και δικαιολογητικά εγγραφής/ παραμονής ως Φυσικό Πρόσωπο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών

Νομικό Πρόσωπο

Διαδικασία εγγραφής και δικαιολογητικά εγγραφής/ παραμονής ως Νομικό Πρόσωπο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών

Πειθαρχικό Συμβούλιο
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο