Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων

Στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων καταγράφονται όλες οι Δεξαμενές που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αποθηκευμένων σε αυτές ενεργειακών προϊόντων. Ειδικότερα, η δημιουργία μητρώου δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων υπαγορεύεται από τις υπ’ αριθμ. 0004170/16.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2722), ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-4-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1156) καθώς και 30/005/648/19-09/2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β’ 2406), όπως ισχύουν.

Εγκύκλιος ΔΕΦΚΦ Α 1064574 ΕΞ 2018

Οδηγίες Χρήσης της εφαρμογής Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων

 

Είσοδος στην εφαρμογή Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο