Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών
  • Πατήστε εδώ αν είστε ο αιτών
  • Πατήστε εδώ αν είστε εξαρτώμενο μέλος
  • Πατήστε εδώ αν είστε σύζυγος
  • Πατήστε εδώ αν είστε σύμβουλος
  • Πατήστε εδώ αν είστε συνοφειλέτης

Μπορείτε εσείς ή εξουσιοδοτημένος σύμβουλος σας, να αιτηθείτε εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εάν οφείλετε συνολικά πάνω από 10.000€, προς:

  • χρηματοδοτικούς φορείς
  • το δημόσιο
  • φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Η αίτηση αξιολογείται από τους χρηματοδοτικούς φορείς που υποβάλλουν, μέσω της Πλατφόρμας, πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών. Εάν συναινέσετε στην πρόταση, συνάπτεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές σας.

Η συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχεται υπό προϋποθέσεις «αυτοματοποιημένα».
Σημειώστε πως την αίτηση υποβάλλετε τόσο εσείς, όσο και αυτοί που έχετε συμπεριλάβει: σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος ή συνοφειλέτης.

Παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ιδιότητες (αιτών, σύμβουλος, σύζυγος, εξαρτώμενο μέλος ή συνοφειλέτης) που ισχύουν για το πρόσωπό σας.

 
Υποστήριξη 
Στην επιλογή «Βοήθεια» και στη συνέχεια «Ερωτήματα» μπορείτε να βρείτε ενημερωτικό υλικό. 
 
Νόμοι
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο