Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η -Τεχνητό εμπόδιο Έβρου

Η με αριθ. καταθ. 19/2021 (135/2021) ειδική αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, με την οποία ζητείται η παροχή άδειας στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να πραγματοποιήσουν εργασίες σε ακίνητα  συνολικού εμβαδού 331.037,61 τ.μ. (εκ των οποίων 97.266,09 τ.μ. αφορούν την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων και 233.771,52 τ.μ. την απαλλοτρίωση δημοσίων εκτάσεων), που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης της  Π.Ε. Εβρου και απαλλοτριώνονται αναγκαστικά με τη με αριθ. 8039/40708/40-ροστ’/16-12-2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 835/23-12-2020, τ. Δ’, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 863/31-12-2020, τ. Δ’), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την «Κατασκευή νέου, αναβάθμιση – επισκευή υφιστάμενου Τεχνητού Εμποδίου και συνοδών έργων κατά μήκος της οριογραμμής της Ελληνοτουρκικής Μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα ΄Εβρου»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο