Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η – ΚΟΤΜΑ Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας

Περί καταθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας αιτήσεως του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ΑΦΜ 997769589, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, το οποίο παρίσταται στην προκείμενη περίπτωση με την ιδιότητα του φορέα υλοποίησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχτηκε υπέρ και με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338/ 15-4-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 190/19-4-2019 τεύχος Δ….

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο