Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η-ΚΛΗΣΗ για δικάσιμο της 21-09-2021 (30/82/14-05-2021) (Νέα Κοίτη Σπερχειού-Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας, τμήμα Ανθήλη-Αμούρι)

Σχετικά με την κατάθεση στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας αίτησης (με αριθ.ΒΑΒ. Τριμ. 30/14-05-2021 και με αριθ. βιβλ. εφεσ. 82/14-05-2021) του Ελληνικού Δημοσίου περί αντικατάστασης πραγματογνωμόνων, οι οποίοι είχαν διοριστεί με την υπ αριθμ 62/2013 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας, ήτοι του Ιωάννη Αργυρόπουλου, αγρονόμου – τοπογράφου μηχανικού και Κωνσταντίνου Ζουμπουλιά, πολιτικού μηχανικού, με άλλους, που να περιλαμβάνονται στο σχετικό κατάλογο πραγματογνωμόνων του Εφετείου Λαμίας.

Ειδοποίηση

Αίτηση αντικατάστασης πραγματογνώμονα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο