Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η -Κλήση για δικάσιμο 17/3/2021 (522/80/3-12-2020) ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Ειδοποίηση-κλήση του Ελληνικού Δημοσίου για δίκη που αφορά αίτηση του Ελληνικού  Δημοσίου  του  άρθρου  7ΑΚΑΑΑ(ειδική  αίτηση  παροχής  άδειας  προσωρινής  κατάληψης  με  αποβολή  ιδιοκτητών,  νομέων  ή  κατόχων  απαλλοτριούμενων  ακινήτων  και άμεση παράδοση αυτών)με αρ. κατ. 522/3-12-2020, αρ. προσδ. 80/3-12-2020 και δικάσιμο 17.3.2021.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο