Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η για Απαλλοτρίωση – ΦΕΚ ΑΑΠ 168/25.7.2017

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η (Περί προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων απαλλοτρίωσης)

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Βορείου Αιγαίου κατατέθηκε αίτηση, από εικαζομένους ιδιοκτήτες του Κτηματολογικού Πίνακα, με προσδιορισμό δικασίμου την 4η Νοεμβρίου 2020, για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος και  αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης, της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 37714/27.6.2017 (ΦΕΚ ΑΑΠ 168/25.7.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στην περιοχή «Άγιος Ιωάννης Βούβαρης», Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής, Δήμου Λέσβου, Π.Ε. Λέσβου, συνολικής επιφανείας, 525.482 τ.μ., σε τμήμα του κοινόκτητου δάσους Βουβαρίου, όπως αποτυπώνεται στο από 7.4.2014, υπό κλίμακα 1:2000, ΑΚ 1896 Κτηματολογικό Διάγραμμα του Γ/ΕΣ/Δ/ΓΕ/ΤΟΜΣ και στον αντίστοιχο Κτηματολογικό Πίνακα, που συνέταξε ο Λοχαγός (Γ) Παρασκευάς Μελισσινός, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. και θεώρησε ο Διευθυντής Τ.ΕΘ.Α. Υπ/γός Γεώργιος Σταθιάς, συνοδεύεται δε από τον από 7.4.2014 Πίνακα Εικαζομένων Ιδιοκτητών. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με δαπάνες του προϋπολογισμού του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ).

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  για Απαλλοτρίωση – ΦΕΚ ΑΑΠ 168/25.7.2017

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο