Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η για απαλλοτρίωση “Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκη-Έδεσσα /τμήμα Χαλκηδόνα-Μελίσσι”

Σχετικά με την κατάθεση, στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης. από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας της από 18-6-2021 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 1746/2021 και (ειδικός) 1536/2021 αίτησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά Δήμου Χαλκηδόνας κτλ. για την ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7Α ΤΟΥ Ν.2882/2001 (Α΄ 17) για ακίνητα συνολικού εμβαδού  εμβαδού 901.511,83 τ.μ. που βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης ( Δήμος Χαλκηδόνος) και Πέλλας (Δήμος Πέλλας, πρώην Δήμος Γιαννιτσών). Για τα παραπάνω εδαφικά τμήματα κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου ”Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 2 στο τμήμα Θεσσαλονίκη- Έδεσσα, μελέτη τμήματος Χαλκηδόνα Μελίσσι”, με την με αριθμό  116/11-6-2018  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 190 τεύχος Α.ΑΠ την 17-09-2018…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο