Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κατά των φερομένων, στο σχετικό κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα, ως δικαιούχων των απαλλοτριωθέντων με την υπ αρ. Δ12/ΦΡ1/3823/ο/1-7-2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: Β23Φ1-Λ6Ω), η οποία δημοσιεύθηκε στις 22-7-2014 στο 233ο  φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων, και των κυρίως παρεμβαινόντων- ανταιτούντων στη δίκη της προσωρινής τιμής,ήτοι…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο