Διορθώσεις σφαλμάτων της απόφασης ΠΟΛ:1200/28.12.2010

Διορθώσεις σφαλμάτων της απόφασης ΠΟΛ:1200/28.12.2010 Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1130/06.06.2011, ΦΕΚ:1382/Β’/16.06.2011, AΔΑ:4ΑΣΠΗ-ΩΚΑ
Θέμα: « Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμ. 1175023/3752/OOΤΥ/Δ΄/28.12.2010 ΠΟΛ.1200 (Φ.Ε.Κ. 2038/B’/29.12.2010) απόφασης του Υπ. Οικονομικών»

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο