Διορισμός υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡ. ΖΩΣΙΜΑ ΜΕΤΑΠΤΧ. 12-13

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο