Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών & Αμαλίειο Οικοτροφείο Θηλέων_Κληροδότημα Οφέλτη Ι.Σκυλίτζη_Ανακοίνωση υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης, μακροχρόνιας εκμίσθωσης ακινήτου_Διώροφο κτίριο, συνολικού εμβαδού 322,28 τ.μ, οικόπεδο 224,99 τ.μ, διατηρητ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο