Δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, σε θέσεις της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Δήμοι Θερμαϊκού & Βόλβης)

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, διακηρύσσει ότι την 3η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, σε θέσεις της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Δήμοι Θερμαϊκού & Βόλβης).

ID: 9766043

9Π4ΣΗ-Ω32 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΥΘ_15.5.2019 ΘΜΑ.pdf
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΥΘ 15.5.2019.pdf

ID: 5502
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο