Δημόσια Πρόσκληση

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου καλεί οιονδήποτε γνωρίζει την ταυτότητα των προσώπων, που έχουν κατασκευάσει ή χρησιμοποιούν τις παράνομες καλύβες – παραπήγματα και προβλήτες στο «Άτυπο Αλιευτικό Καταφύγιο Μαΐστρου – Αλεξανδρούπολης» όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο διάγραμμα με τις υπ’ αριθμόν (2), (7), (24), (25) και (29) θέσεις, να την γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία μας, προκειμένου για την έκδοση κατ΄αυτών των επιβαλλόμενων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης, καθώς και την λήψη λοιπών ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας και αποκατάστασης του κοινοχρήστου χαρακτήρα του αιγιαλού/θαλασσίου χώρου. Άλλως τα Πρωτόκολλα Κατεδάφισης θα εκδοθούν κατ΄αγνώστων και με τα έξοδά τους θα επιβαρυνθεί το Ελληνικό Δημόσιο.

Σχετικά έγγραφα:

Διάγραμμα.pdf
Δημόσια Πρόσκληση-signed.pdf

ID: 4177
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο