Δημόσια πρόσκληση από την Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας καλεί οιονδήποτε γνωρίζει την ταυτότητα των προσώπων, που έχουν κατασκευάσει ή χρησιμοποιούν την επιχωμάτωση εντός χώρου αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου στη θέση «παραλία Παλαίρου» της Δ.Ε. Παλαίρου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο διάγραμμα, να την γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία μας, προκειμένου για την έκδοση κατ’ αυτών του επιβαλλόμενου Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καθώς και την λήψη λοιπών ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας και αποκατάστασης του κοινοχρήστου χαρακτήρα του αιγιαλού/θαλασσίου χώρου. Άλλως το Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, θα εκδοθεί κατ’ αγνώστων και με τα έξοδά τους θα επιβαρυνθεί το Ελληνικό Δημόσιο.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

ID: 24111
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο