Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων Υπ. Εξ. στην Αλεξανδρούπολη

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αλεξανδρούπολη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου (Αγίου Δημητρίου 2 , 3ος όροφος, Αλεξ/πολη).

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο