ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α’ ΒΑΘΜΙΑΣ & β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύττει ότι την 19-11-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως και 11:00 π.μ., θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας θεσσαλονίκης (Αγίας Σοφίας 52, 4ος όροφος), Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο