Δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Θόδωρου Σκυλακάκη

«Η αύξηση κατά 312 εκατομμύρια ευρώ των καθαρών φορολογικών εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου σε σχέση με τις προβλέψεις της εισηγητικής έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού, επιβεβαιώνει την θετική δημοσιονομική και μακροοικονομική πορεία με την οποία ολοκληρώνεται το 2022. Ειδικότερα η μικρή υπέρβαση των προβλέψεων στα φορολογικά έσοδα καθιστά ασφαλέστερη την επίτευξη του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα το 2022».

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο