Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Χίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/28-3-2003 (Α’76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Χίου.

icon Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο