Δαικήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι βάση του άρθ. 7 , 8 & 10 του ν. 3130 / 28-03-2003 την 23-2–2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 έως 11.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας, οδός: Πολυχρονοπούλου 6 (1ος όροφος), μειοδοτική δημοπρασία προς μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη
Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο