Διακήρυξημειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αυλώνα Αττικής, της Δ/νσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής.

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αυλώνα Αττικής, της Δ/νσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής.

Σχετικά αντικείμενα:
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Τ. ΑΥΛΩΝΑ.pdf
6ΔΟΓΗ-ΙΩΠ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Τ. ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο