ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Προιστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, διακηρύττει ότι την 07-08-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. θα γίνει στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης Β΄ Επαναληπτική Συμπληρωματική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης δίκλινων δωματίων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, κατάλληλων για τη στέγαση του υπολοίπου της Ενισχυτικής Αστυνομικής Δύναμης κατά τη διάρκεια της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης του οποίου η στέγαση δεν καλύφθηκε από τα δίκλινα δωμάτια που προσφέρθηκαν κατά την Α΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία, που διενεργήθηκε την 19-07-2018 , ήτοι για εξήντα δύο (62) Αστυνομικούς.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο