ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύττει ότι την 30.05.2023 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 έως 12:00, θα διενεργηθεί, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας (Βόλος), Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του τμήματος Ιθαγένειας Μαγνησίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σχετικά αντικείμενα:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ_Ρ68ΓΗ-Ρ7Γ.pdf
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ_6ΝΚΩΗ-ΝΔ8.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο