ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Δ.Θ.Στ.Ε ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύττει ότι την 30.05.2023 ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:00 έως 13:00, θα διενεργηθεί, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας (Βόλος), Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του τμήματος Αδειών Διαμονής των διοικητικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας στην πόλη του Βόλου.

Σχετικά αντικείμενα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΕΙΩΝ_6ΩΞΡΗ-Κ5Α.pdf
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΔΕΙΩΝ_9Ω99Η-Η7Α.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο