Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αρχειακού υλικού σε αποθήκες του Τμήματος ΓΑΚ Αιγιαλείας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαΐας διακηρύττει ότι διενεργείται Β’ επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του αρχειακού υλικού σε αποθήκες των Γενικών Αρχείων του Κράτους-Τμήμα Γ.Α.Κ. Αιγιαλείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ: Ψ1ΧΨΗ-ΕΕΖ.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο