ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΤΗΣ Α.Δ.Θ.Στ.Ε. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ.

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύττει ότι την 30.05.2023 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 11:00, θα διενεργηθεί, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας, Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των τμημάτων:

  • Διοικητικού – Οικονομικού
  • Γραμματειακής Υποστήριξης & Πληροφόρησης Πολιτών
  • Πληροφορικής των διοικητικών υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. στην πόλη του Βόλου.

Σχετικά αντικείμενα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΟΙΚ_6Ζ7ΜΗ-53Σ.pdf
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΨΔ6ΟΗ-ΥΛΘ-flvq8jOq.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο