Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύττει ότι την 28-06-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. θα γίνει στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης  Β΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο