Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ευβοίας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθμ.91346 ΕΞΕ 2022/24-10-2022 (ΑΔΑ:6ΣΧΣΗ-ΚΔ1) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ευβοίας, της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο