ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α΄ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΥΚΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΥΚΙΟΥ

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο