Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης

Διενεργείται β’ επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ ΨΓ9ΕΗ-ΚΦΧ.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο