Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Τελωνείου Χίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και υποχρεώσεις της από 22/11/2023 θεωρημένης διακήρυξης δημοπρασίας από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΨΕΕΜΗ-Π6Π).

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο