Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ν. Χανίων

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αρ. πρωτ. 123417 ΕΞΕ 2023/30-11-2023 (ΑΔΑ:ΨΩΘΘΗ-Ρ9Σ) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ν. Χανίων α) για τα τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού, Γραμματειακής Υποστήριξης και το Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής και β) των τμημάτων Αδειών Διαμονής, Γραμματειακής Υποστήριξης, Γραφείο Δακτυλικών Αποτυπωμάτων .

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο