Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας στα Χανιά

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 95567 ΕΞΕ 2023/18-9-2023 (ΑΔΑ:6ΘΣΩΗ-965) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας α) Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χανίων της Περ/κής Δ/νσης Επιθ/σης Εργασιακών Σχέσεων Κρήτης και β) Τμήματος Επιθ/σης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Χανίων της Περ/κης Δ/νσης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών – Αν. Αττικής – Κρήτης.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο