Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τελωνείου Λαυρίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 20-10-2023 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνετα η δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τελωνείου Λαυρίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) 657 τ.μ. περίπου, ήτοι μικτή επιφάνεια γραφειακών χώρων 432 τ.μ. και μικτή επιφάνεια αρχειακών-βοηθητικών χώρων 225 τ.μ. Οι αρχειακοί χώροι δύναται να είναι και υπόγειοι, ασφαλείς όμως σε θέματα στεγανότητας και με επαρκή φωτισμό και αερισμό. Γίνονται δεκτά ακίνητα των οποίων οι επιφάνειες υπολείπονται μέχρι ποσοστού 5% των παραπάνω επιφανειών και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο από Δεκεμβρίου 2022 κτιριολογικό πρόγραμμα που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Γ΄ Κτιριακών Υποδομών & Τεχνικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο