Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 30-09-2020 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (AΔΑ:6ΥΤΘΗ-ΜΟΡ) για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από την 11η π.μ. έως την 12η μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, Νικήτα 15 στον 6ο όροφο, στον Πειραιά.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο