Διακήρυξη Β’ Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 18-04-2019 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (AΔΑ:ΨΡΙ7Η-ΥΒ7) για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 12/08/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, Νικήτα 15-6ος όροφος- στον Πειραιά.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο