Διακήρυξη β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών Αττικής

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 28-9-2022 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών Αττικής που να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) 709 τ.μ. περίπου, δηλαδή γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 292,50 τ.μ. περίπου, χώρους συνάθροισης κοινού (αίθουσα ακροατηρίου – αναμονή κοινού) 100 τ.μ. περίπου, χώρους αρχείου/βιβλιοθήκης/αποθηκευτικοί ωφέλιμης επιφάνειας 100 τ.μ. περίπου και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, όπως οι χώροι αυτοί αναλύονται στο υπ’ αριθ. 30149/14-6-2021 συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού/εξαερισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

 

icon Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο