Διακήρυξη β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών Αττικής.

Διακήρυξη β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών Αττικής.

Σχετικά αντικείμενα:
6Ο3ΖΗ-ΓΘ1 B’ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-amVdf2xO.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο